20 cijfers die elke facility manager moet kennen

Geschreven door Jill - Geschreven: 23 juli 2022

post-thumb

Omdat we weten dat facility managers van cijfers houden, hebben we enkele verrassende data verzameld die anno 2022 van belang zijn.

De manier waarop we werken is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Onze werkplek evolueert mee - en deze cijfers bewijzen dat.


 1. 70% van de bedrijven kiest voor een hybride werkmodel
 2. 48% van de werknemers werkt minstens gedeeltelijk van thuis uit
 3. 16% van de bedrijven wereldwijd werkt volledig op afstand
 4. 97% van de werknemers wil op afstand werken
 5. Telewerk kan het aantal afgelegde kilometers verminderen met 140 miljard per jaar
 6. Bedrijven besparen 11.000 dollar per werknemer door telewerk
 7. Werknemers besparen tot 7.000 dollar per jaar door telewerk
 8. Voor 60% van de millennials is flexibel werken prioriteit
 9. 84% procent van de werknemers is gelukkiger dankzij telewerk
 10. 25% van de telewerkers kan het werk ’s avonds niet loslaten
 11. 44% van de bedrijven staat geen telewerk toe
 12. Markt van facility management groeit in 2022 met 1,3 procent
 13. Eén werkplek kost 8.000 tot 14.000 dollar per jaar
 14. 63% van de bedrijven gebruikt data-analyse om productiviteit te verhogen
 15. Slimme technologie kan energiekosten terugdringen met 20 procent
 16. Voor 27% van de bedrijven staat veiligheid voorop bij data-analyse
 17. Uitgaven aan Internet of Things-technologie lopen op tot 1,2 biljoen dollar
 18. Tegen 2030 maken millennials 75 procent uit van de beroepsbevolking
 19. 63% van de werknemers voelt zich niet volledig betrokken bij zijn werk
 20. Italianen hebben de beste werk-privébalans


Flexibel werken zit in de lift


1. 70% van de bedrijven kiest voor een hybride werkmodel

Zelfs voor de coronapandemie was werken op afstand al sterk in opmars. Uit cijfers van Global Workplace Analytics blijkt dat telewerken tussen 2005 en 2019 groeide met 216 procent, en met een extra duwtje door Covid is het in een stroomversnelling geraakt. In de kenniseconomie is het percentage thuiswerkers zelfs bijna verdubbeld.

Recente studies wijzen uit dat het hybride werkmodel nu de voorkeur heeft bij bedrijven. Volgens een enquête van Mercer is voor 70 procent van de bedrijven een combinatie van thuiswerk en kantoorwerk het nieuwe normaal.


2. 48% van de werknemers werkt minstens gedeeltelijk van thuis uit

Onderzoeksbureau Gartner becijferde dat tijdens de pandemie bijna de helft van de werknemers voltijds van thuis uit werkte. Voor de pandemie werkte 30 procent minstens af en toe van thuis uit, in vergelijking met 48 procent nu.


Percentage werknemers dat werkt op afstand
3. 16% van de bedrijven wereldwijd werkt volledig op afstand

Het feit dat er vandaag de dag zelfs bedrijven zijn die helemaal geen (hoofd)kantoor hebben en honderd procent aan telewerk doen, bewijst hoezeer de mentaliteit veranderd is. Nu gaat het slechts om 16 procent, volgens Owl Labs, maar de kans is groot dat dit cijfer de komende jaren toeneemt.

Freelanceplatform Upwork schat dat over vijf jaar meer dan een kwart van alle werknemers volledig op afstand zal werken. Wereldwijd gaat het om 40 miljoen werknemers, die voltijds vanuit hun eigen woonkamer zullen werken.


4. 97% van de werknemers wil op afstand werken

Dat al dat thuiswerk in de smaak valt, blijkt uit onderzoek van Buffer. 97 procent van de werknemers wil de mogelijkheid hebben om ten minste een deel van de tijd op afstand te werken. De belangrijkste redenen hiervoor, volgens Owl Labs, zijn tijdsbesparing, minder stress, meer tijd voor familie en een betere productiviteit.


Waarom werknemers willen telewerken
5. Telewerk kan het aantal afgelegde kilometers verminderen met 140 miljard per jaar

Als werknemers niet meer elke dag naar kantoor moeten rijden, heeft dat drastische gevolgen voor het verkeer. Volgens een studie van KPMG is het aantal afgelegde kilometers in de VS in april 2020 - tijdens de eerste coronagolf - gedaald met maar liefst 64 procent.

Intussen zijn de pendelgolven weer op gang gekomen. Maar als we minstens deeltijds blijven telewerken, zo stelt dezelfde studie, kan het aantal pendelkilometers per jaar verminderen met 70 tot 140 miljard - in de VS alleen.

Dat bespaart werknemers niet alleen geld, maar helpt ook de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.


6. Bedrijven besparen 11.000 dollar per werknemer door telewerk

Een cijfer dat u vast zal interesseren: het gemiddelde Amerikaanse bedrijf bespaart meer dan 11.000 dollar per jaar door hun werknemers ten minste de helft van de werkweek op afstand te laten werken, blijkt uit een studie van Global Workspace Analytics.

Hoe dat komt? Dat u minder geld moet uitgeven aan kantoorruimte en energie spreekt voor zich, maar er spelen ook andere factoren. Een grotere tevredenheid bij het personeel bijvoorbeeld, wat resulteert in minder verloop en een verhoogde productiviteit en betrokkenheid.


7. Werknemers besparen tot 7.000 dollar per jaar door telewerk

Niet alleen bedrijven hebben financieel voordeel bij telewerk. Global Workspace Analytics stelt dat werknemers 2.000 tot 7.000 dollar per jaar kunnen besparen. Dat komt omdat diverse kosten wegvallen of verminderen: transport- en andere werkgerelateerde kosten zoals werkkleding of restaurantkosten, maar ook bijvoorbeeld dure kinderopvang. Een thuiskantoor kan bovendien soms belastingvoordeel opleveren.


Lees ook

5 trends in facility management die opvallen in 2022


8. Voor 60% van de millennials is flexibel werken prioriteit

Volgens financiële dienstverlener Bankrate kiest 60 procent van de millennials flexibele arbeidsmogelijkheden boven een hoger salaris. Deze werknemers zouden bereid zijn een gedeelte van hun vrije tijd en andere voordelen op te geven als dat betekent dat ze van thuis uit kunnen werken wanneer ze dat wensen. Belangrijk, aangezien millennials bijna de helft van de huidige beroepsbevolking uitmaken.

Maar niet enkel millennials vinden flexibiliteit belangrijk. Werknemers willen flexibiliteit en velen hebben die de afgelopen jaren gekregen. Als hun werknemers die flexibiliteit weer verminderen, zegt meer dan 50 procent bereid te zijn een andere baan te zoeken, volgens onderzoek van dienstverlener EY.


9. 84% procent van de werknemers is gelukkiger dankzij telewerk

Van de werknemers die tijdens de pandemie van thuis uit werkten, zei 84 procent in een studie van Owl Labs gelukkiger te zullen zijn als ze de kans kregen om ten minste een deel van de tijd te blijven telewerken. Bijna 80 procent zou zich minder gestresseerd voelen en meer vertrouwen hebben in zichzelf.


Redenen waarom werknemers willen thuiswerken
10. 25% van de telewerkers kan het werk ’s avonds niet loslaten

Telewerkers zijn meer betrokken, gelukkiger, gezonder en productiever, maar aan werken op afstand zijn ook uitdagingen verbonden. Zo heeft 25 procent van de telewerkers volgens Buffer moeite om het werk los te laten als de werktijd erop zit. Je mentaal loskoppelen van het werk is nu eenmaal moeilijker als je vanuit je eigen woonkamer of aan de keukentafel werkt.

Andere moeilijkheden die telewerkers ondervinden, zijn eenzaamheid (19 procent) en communicatie (17 procent).


11. 44% van de bedrijven staat geen telewerk toe

Ondanks de onmiskenbare opmars van werken op afstand, zijn er nog bedrijven die telewerk niet toestaan. Voor sommige functies is aanwezigheid nu eenmaal nodig - denk aan receptionisten of productie-arbeiders - maar ook kantoorbedienden worden in sommige bedrijven nog altijd voltijds op kantoor verwacht.

Volgens Owl Labs gaat het vandaag om 44 procent van de bedrijven. Maar de verwachting is dat dit aantal zal afnemen, mede door externe omstandigheden, technische mogelijkheden en druk van het personeel en concurrerende bedrijven.Markt facility management blijft groeien


12. Markt van facility management groeit in 2022 met 1,3 procent

De coronapandemie heeft het belang van facility management in de verf gezet. De rol van de facility manager wordt steeds prominenter, en steeds meer zaakvoerders zien de enorme impact in die een facility manager op het bedrijf kan hebben. Facility management is mede daardoor een van de snelst groeiende sectoren.

Fortune Business Insights becijferde dat de markt voor facility management en andere administratieve diensten tegen het einde van het jaar naar verwachting met 1,3 procent gegroeid zal zijn in vergelijking met 2021.

Tussen 2020 en 2030 zal de werkgelegenheid in de sector groeien met 9 procent. Wereldwijd is de markt van facility management vandaag 1.260,36 miljard dollar waard. Tegen 2029 is dat al 1.856,44 dollar, volgens Fortune Business Insights.


13. Eén werkplek kost 8.000 tot 14.000 dollar per jaar

Onderzoeksbureau Gartner berekende dat het verstrekken van een werkruimte aan één werknemer een organisatie tussen de 8.000 en 14.000 dollar per jaar kost. Een goed beheer van ruimte en materiaal kan helpen om de kosten te beperken.

De duurste werkplekken bevinden zich volgens vastgoedadviesbureau JLL in Hongkong, New York, Peking en Londen.


Slimme technologie en data-analyse winnen aan belang


14. 63% van de bedrijven gebruikt data-analyse om productiviteit te verhogen

Data-analye heeft het bedrijfslandschap grondig veranderd. Meer dan ooit levert het organisaties bruikbare inzichten op die leiden tot positieve resultaten. De meeste bedrijven (63 procent) maken gebruik van data-analyse om de productiviteit en efficiëntie te verhogen, zo blijkt uit onderzoek van MicroStrategy. 57 procent betrouwt op data-analyse om beslissingen door te voeren.


Voordelen voor bedrijven dankzij data analyse
15. Slimme technologie kan energiekosten terugdringen met 20 procent

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven gemiddeld 5 procent besparen op de totale bezettingskosten, 3,5 procent op leasekosten en 3,3 procent op onderhoudskosten door gebruik te maken van speciale software en slimme technologie. Met behulp van sensortechnologie om het energieverbruik in kantoorgebouwen te monitoren kunnen de energiekosten zelfs teruggedrongen worden met liefst 20 procent.

Door gebruik te maken van software voor ruimtebeheer krijgen bedrijven een duidelijk zicht op hoe hun kantoorruimte gebruikt wordt. Op basis daarvan kunnen ze beslissingen doorvoeren die hen helpen veel geld te besparen. Onderhoudssoftware geeft inzicht in de operationele kosten, die vervolgens consequent geëvalueerd kunnen worden.


16. Voor 27% van de bedrijven staat veiligheid voorop bij data-analyse

27 procent van de organisaties wereldwijd noemt veiligheid de belangrijkste factor bij het kiezen van een oplossing voor data-analyse. Dat blijkt uit onderzoek van MicroStrategy.

Andere belangrijke factoren zijn: volledigheid van het platform, gebruiksgemak en reputatie van het product (telkens 17 procent).


Ook bij Vizito nemen we veiligheid serieus. Lees hier hoe digitale bezoekersregistratie de veiligheid in uw bedrijf kan verhogen.


17. Uitgaven aan Internet of Things-technologie lopen op tot 1,2 biljoen dollar

Dat de rol van slimme technologie steeds belangrijker wordt en zal blijven groeien, is duidelijk. Voor 2022 wordt voorspeld dat de wereldwijde uitgaven aan Internet of Things-technologie zullen oplopen tot 1,2 biljoen dollar, met een samengestelde jaarlijkse groei van 13,6 procent.

Het aantal geconnecteerde IoT-toestellen wereldwijd zal tegen het einde van dit jaar naar verwachting oplopen tot 14,4 miljard.


Nieuwe uitdagingen op vlak van personeel


18. Tegen 2030 maken millennials 75 procent uit van de beroepsbevolking

Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics voorspelt dat millennials tegen 2030 75 procent van de beroepsbevolking zullen uitmaken.

Om dit talent aan te trekken, zullen bedrijven de technologische hulpmiddelen moeten omarmen die deze generatie gewoon is te gebruiken. Nieuwe uitdagingen liggen in het verschiet voor facility managers.


19. 63% van de werknemers voelt zich niet volledig betrokken bij zijn werk

Volgens de Global Workforce Study van verzekeringsadviseur Towers Watson geeft 63 procent van de Amerikaanse werknemers aan niet volledig betrokken te zijn bij hun werk, grotendeels omdat de werkomstandigheden hen niet voldoende ondersteuning bieden. Volgens de gegevens ontbreekt het werknemers aan een positieve band met hun werkgever, wat resulteert in een afnemende productiviteit.


20. Italianen hebben de beste werk-privébalans

Volgens onderzoek van de OESO hebben mensen in Italië de beste werk-privébalans. Slechts 3 procent van de werknemers in het land werkt meer dan 50 uur per week. Denemarken, Noorwegen, Spanje en Nederland scoren ook hoog. De VS staan op de 29ste plek, omdat meer dan 10 procent van de Amerikanen zeer lange werkdagen hebben.


Werk-privébalans op 10

Om een idee te krijgen van hoe digitale bezoekersregistratie uw bedrijf kan helpen groeien, kan u Vizito 14 dagen gratis uitproberen. Of chat met ons om te ontdekken hoe Vizito u kan helpen uw receptie te verbeteren.

Nog vragen? Dit zijn de 7 meestgestelde vragen over digitaal bezoekersbeheer - en onze antwoorden.

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen

Deel dit artikel

Recente blog posts

Probeer Vizito gratis